امروز: جمعه 21 مرداد 1401

شرکت احرار فارس

شرکت احرار فارس

متعلق به سرافرازان آزاده استان فارس

سال جهش تولیدتولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین

اخبار و اطلاعات

  • افزایش سرمایه شرکت

    1399/11/29 - 08:05:54

    بموجب آگهی ثبتی شماره 140030411137011768 مورخ 1400/09/14 سرمایه شرکت از مبلغ 211737750000 ریال به 222227590000 ریال منقسم به 22222759 سهم ده هزارریالی با نام افزایش یافت .

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top