امروز: یکشنبه 10 مرداد 1400

شرکت احرار فارس

شرکت احرار فارس

متعلق به سرافرازان آزاده استان فارس

سال جهش تولیدتولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

اخبار و اطلاعات

  • افزایش سرمایه شرکت

    1399/11/29 - 08:05:54

    بموجب آگهی ثبتی شماره 139930411137013644 مورخ 1399/11/27 سرمایه شرکت از مبلغ 6049650000 ریال به 211737750000 ریال منقسم به 21173775 سهم ده هزارریالی با نام افزایش یافت .

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top